Hội Liên hiệp Phụ nữ làm tốt công tác ủy thác tín dụng chính sách xã hội
Trong những năm qua Hội liên hiệp Phụ nữ huyện Trùng Khánh luôn quan tâm công tác hỗ trợ cho hội viên phụ nữ phát triển kinh tế, giảm nghèo để nâng cao đời sống và tạo chuyển biến trong hoạt động của hội.  
anh tin bai

Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội thăm mô hình chăn nuôi của hội viên

Hàng năm, Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp đã phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội và Chính quyền địa phương khảo sát nắm tình hình đời sống, việc làm cũng như nhu cầu vay vốn của hội viên, phụ nữ nghèo, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, phụ nữ làm chủ để có biện pháp hỗ trợ cụ thể, phù hợp với điều kiện và khả năng của Hội.

Trên cơ sở văn bản liên tịch đã ký kết với Ngân hàng Chính sách xã hội, ngay từ các đầu năm, Hội LHPN huyện đã chủ động xây dựng kế hoạch chỉ đạo Hội Liện hiệp Phụ nữ cấp xã quản lý tốt nguồn vốn tín dụng ưu đãi, thực hiện tốt mọi chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của NHCSXH về cho vay đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn huyện. Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện đã phối hợp với NHCSXH đưa các chương trình tín dụng đến đúng tay đối tượng được thụ hưởng, đảm bảo vốn vay được sử dụng đúng mục đích, phát huy hiệu quả của đồng vốn tín dụng ưu đãi và đảm bảo hoàn trả nợ vay gốc, lãi đúng thời hạn. Tích cực trong công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức về hoạt động của NHCSXH, về huy động tiền gửi tiết kiệm thông qua Tổ TK&VV theo định kỳ tháng, về việc sử dụng vốn vay đúng mục đích xin vay, chấp hành tốt nghĩa vụ trả nợ theo quy định của Ngân hàng.

Phối hợp với Phòng Giao dịch NHCSXH huyện tổ chức các lớp tập huấn về nghiệp vụ, các kỹ năng quản lý, điều hành các nguồn vốn tín dụng chính sách cho chị em trong Ban Quản lý Tổ Tiết kiệm và vay vốn, cán bộ Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ cơ sở để thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ, làm tốt các nội dung nhận ủy thác. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động ủy thác, ủy nhiệm tại cơ sở và đặc biệt là kiểm tra việc sử dụng tiền vay của Tổ viên Tổ TK&VV nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng nguồn vốn tín dụng chính sách.

Dư nợ tín dụng chính sách do Hội LHPN quản lý đến nay đạt 154.737 triệu đồng với 2.426 khách hàng đang vay vốn tại 85 Tổ TK&VV, chiếm tỷ trọng 32,16% tổng dư nợ ủy thác cho vay của NHCSXH huyện. Mặc dù quản lý dư nợ lớn nhất trong số các đơn vị nhận ủy thác trên địa bàn, song chất lượng tín dụng do Hội LHPN quản lý luôn được đánh giá cao. Đến nay có 98,8% các Tổ TK&VV do Hội quản lý đều được đánh giá xếp loại Tốt, Khá. Thông qua nguồn vốn tín chấp từ ngân hàng, hội viên đã sử dụng  vốn đúng mục đích, đầu tư vào sản xuất, kinh doanh có hiệu quả, nâng cao thu nhập, xây dựng gia đình ngày càng tiến bộ, hạnh phúc, bình đẳng.

Phát huy kết quả đạt được, Trong thời gian tới Hội tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả các hoạt động phụ nữ giúp nhau thoát nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng, làm tốt công tác ủy thác vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội. Tiếp tục phát động cuộc vận động giúp nhau làm kinh tế gia đình, tiết kiệm, tích lũy, hỗ trợ vốn, chuyển giao KHKT giúp hội viên, phụ nữ phát triển sản xuất, giải quyết việc làm, góp phần giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn./.

Bế Gia

Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 15
  • Hôm nay: 573
  • Trong tuần: 8 707
  • Tổng lượt truy cập: 920586
Đăng nhập