Tin tức sự kiện

Hòa cùng với nhân dân các dân tộc cả nước hướng tới kỷ niệm 67 ngày thương binh Liệt sĩ 27/07/1947 - 27/07/2014,  phát huy truyền thống “uống nước nhớ nguồn” ,” đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc ta ; Để tưởng nhớ tới công lao to lớn của các Anh hùng Liệt sĩ đã hy sinh anh dũng bảo vệ Tổ quốc để có ngày độc lập như ngày hôm nay...