Tin tức sự kiện

Hưởng ứng “Chương trình mục tiêu Quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả”, ngày 16/10/2014, Công ty Điện lực Cao Bằng phối hợp với Trường tiểu học Đức Hồng ( Trùng Khánh ) tổ chức chương trình hoạt động ngoại khóa “Trường tiểu học chung tay tiết kiệm điện” năm 2014...