Tin tức sự kiện

Trong 2 ngày 16 và 17/12/2014, HĐND huyện Trùng Khánh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2011 – 2016 đã tổ chức kỳ họp lần thứ 11 nhằm đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng của địa phương năm 2014 ...