Tin tức sự kiện

Tích cực chuẩn bị cho năm học mới, Trong 2 ngày 28 và 29/7/2015, Phòng Giáo dục & Đào tạo huyện Trùng Khánh phối hợp với Ban Tuyên giáo Huyện uỷ đã tổ chức 04 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho 815 học viên ...