Kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ tại huyện Trùng Khánh

  Ngày 30/9, Đoàn công tác liên ngành của tỉnh do đồng chí Đàm Văn Thông, Phó Giám đốc Sở Tư pháp làm Trưởng đoàn, đến kiểm tra công tác quản lý thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ tại huyện Trùng Khánh

Đoàn kiểm tra làm việc tại huyện

Theo báo cáo của UBND huyện Trùng Khánh, trước đoàn kiểm tra cho thấy, huyện Trùng  Khánh đã tổ chức thực hiện tương đối tốt việc quán triệt, triển khai thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính trong năm và các văn bản quy phạm pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường  bộ; công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về xử lý vi phạm hành chính đã được quan tâm triển khai;  đã  ban hành 1.559 Quyết định xử phạt hành chính. Trong đó thẩm quyền xử phạt thuộc  cấp tỉnh 04 vụ; cấp huyện 1.554 vụ, cấp xã 01 vụ;  số quyết định đã thi hành là 1.456 Quyết định; với tổng số tiền xử phạt là 1.760.025.000 đồng.

Đoàn kiểm tra một số hồ sơ xử phạt hành chính

Đoàn đã tiến hành kiểm tra một số hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính do người có thẩm quyền xử phạt của đơn vị thực hiện trong thời gian qua. Kết quả kiểm tra các hồ sơ cho thấy về cơ bản việc lập biên bản và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính được tuân thủ đúng trình tự, thủ tục, thẩm quyền pháp luật quy định.

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Trưởng Đoàn kiểm tra đã ghi nhận những kết quả mà UBND huyện Trùng Khánh đã thực hiện tốt trong thời gian vừa qua, đồng thời đề nghị huyện tiếp tục thực hiện tốt công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ. Góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong việc thực hiện nhiệm vụ quản lý thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ năm 2022 trên địa bàn huyện Trùng Khánh./.

Thu Huyền + Vũ Tới

 

Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập 7
Đăng nhập