Đẩy mạnh tuyên truyền Luật Biên phòng Việt Nam

Luật Biên phòng Việt Nam có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2022, gồm 6 chương, 36 điều là văn bản pháp lý rất quan trọng, thể chế hóa đầy đủ quan điểm, tư tưởng của Đảng về bảo vệ Tổ quốc, về nhiệm vụ quốc phòng - an ninh, quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia. Để đưa luật sớm đi vào cuộc sống, thời gian qua, các cơ quan, đơn vị trong lực lượng Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh quán triệt, triển khai các văn bản hướng dẫn thi hành luật; tích cực tham mưu, phối hợp với chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể địa phương đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, nhân dân về vai trò, trách nhiệm trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới.

Cán bộ Đồn Biên phòng Ngọc Chung phát tờ rơi tuyên truyền Luật Biên phòng Việt Nam cho nhân dân xóm Long Sơn, xã Lăng Hiếu (Trùng Khánh).

Đại tá Đặng Hồng Quân, Phó Chính ủy BĐBP tỉnh cho biết: Thực hiện đề án triển khai Luật Biên phòng giai đoạn 2021 - 2025, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh tham mưu UBND tỉnh ban hành kế hoạch triển khai đề án thực hiện Luật Biên phòng. Trực tiếp tổ chức hội nghị cấp tỉnh tập huấn chuyên sâu về Luật Biên phòng và các văn bản thi hành luật cho các đồng chí báo cáo viên cấp tỉnh cũng như cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh; phối hợp với các huyện biên giới theo chỉ đạo của UBND tỉnh tổ chức tập huấn chuyên sâu về Luật Biên phòng Việt Nam; chỉ đạo các đồn biên phòng tham mưu cho các xã, thị trấn biên giới tiếp tục tổ chức tập huấn, tuyên truyền sâu rộng Luật Biên phòng Việt Nam. Luật quy định rõ ràng nhiệm vụ, chức năng của BĐBP là lực lượng nòng cốt, chuyên trách trong quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ an ninh biên giới quốc gia và phối hợp với các lực lượng chức năng khác trong thực hiện giữ gìn trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới, cửa khẩu...

Xác định tuyên truyền Luật Biên phòng Việt Nam là nhiệm vụ chính trị quan trọng, lâu dài cần phải được tiến hành thường xuyên, liên tục, có trọng tâm, trọng điểm, hiệu quả, phù hợp với từng đối tượng, địa bàn; nhất là đối với các xã, phường biên giới, để công tác tuyên truyền đạt hiệu quả cao, trên cơ sở các nội dung đã được Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh tập huấn, các đồn biên phòng chủ động bám sát kế hoạch, chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên, tích cực nghiên cứu, biên soạn có hệ thống các nội dung cốt lõi của Luật Biên phòng Việt Nam để tổ chức tuyên truyền gắn với các văn bản liên quan bảo đảm thống nhất, đầy đủ, đồng bộ, chất lượng, thiết thực, hiệu quả trên phạm vi toàn tỉnh. Trên cơ sở đó, đẩy mạnh tổ chức các hoạt động tuyên truyền tập trung tại đơn vị và trụ sở UBND các xã, thị trấn biên giới nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, chiến sĩ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trên địa bàn đơn vị đóng quân thi hành Luật Biên phòng Việt Nam.

Bí thư Đảng ủy xã Lăng Hiếu (Trùng Khánh) Ngô Văn Rậu chia sẻ: Thực hiện kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho nhân dân vùng biên giới, đặc biệt từ khi UBND huyện tổ chức tập huấn các nội dung Luật Biên phòng Việt Nam và Đồn Biên phòng Ngọc Chung triển khai kịp thời, cấp ủy, chính quyền xã chủ động nghiên cứu, nắm vững các quy định chi tiết của luật để tiếp tục tuyên truyền sâu rộng tới cán bộ, nhân dân trên địa bàn để luật sớm đi vào cuộc sống, đạt hiệu quả thiết thực.

Các đồn biên phòng chủ động triển khai các tổ, đội công tác đến nhà dân với phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà” để tuyên truyền cụ thể nội dung của luật đến người dân. Từ đầu năm 2022 đến nay, các đơn vị BĐBP chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể xã biên giới tổ chức 1.156 buổi tuyên truyền tập trung cho gần 52.388 lượt cán bộ, nhân dân; tuyên truyền nhỏ lẻ cho trên 300 lượt người; phát trên 4.000 tờ rơi, trong đó, lồng ghép tuyên truyền những vấn đề cốt lõi của luật, phấn đấu đảm bảo mục tiêu “mỗi người dân biên giới là một cột mốc sống”.

Đến nay, hầu hết các địa phương đều hoàn thành triển khai hội nghị tập huấn chuyên sâu về Luật Biên phòng Việt Nam và các văn bản quy định chi tiết cho cán bộ, công chức, lực lượng vũ trang, góp phần giúp cán bộ, nhân dân nắm chắc các nội dung cơ bản của luật và các văn bản quy định chi tiết; nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Luật Biên phòng Việt Nam đi vào cuộc sống sẽ là hành lang pháp lý quan trọng, là kim chỉ nam cho các hoạt động ở khu vực biên giới của tỉnh, hướng đến việc thực hiện tích cực, hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ, kiểm soát chặt chẽ khu vực biên giới. Bên cạnh đó, luật tác động mạnh mẽ đến đời sống kinh tế, chính trị - xã hội của dân cư khu vực biên giới. Theo đó, mỗi công dân ở khu vực biên giới phải có trách nhiệm tham gia xây dựng nền biên phòng toàn dân, thế trận biên phòng toàn dân và các phong trào bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ, biên giới quốc gia, giữ gìn an ninh trật tự, góp phần xây dựng khu vực biên giới ngày càng vững mạnh.

Báo Cao Bằng

Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập 3
Đăng nhập