Góp ý dự thảo Quyết định ban hành quy định trách nhiệm người đứng đầu trong cơ quan hành chính nhà nước về thực hiện công tác cải cách hành chính

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo UBND huyện, nhằm nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác cải cách hành chính và cải thiện Chỉ số cải cách hành chính cấp huyện và cấp xã năm 2018, Phòng Nội vụ đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng dự thảo Quyết định ban hành quy định trách nhiệm người đứng đầu trong công tác cải cách hành chính. Văn bản đóng góp ý kiến đề nghị gửi trực tiếp về Phòng Nội vụ huyện hoặc qua địa chỉ hòm thư công vụ điện tử phongnoivu.tralinh@caobang.gov.vn trước ngày 10/8/2018.