Xin ý kiến góp ý hồ sơ đề nghị XD NQ sửa đổi, bs Điều 1 NQ 34 về tặng Huy hiệu

Xin ý kiến góp ý hồ sơ đề nghị XD NQ sửa đổi, bs Điều 1 NQ 34 về tặng Huy hiệu