No title... No title... No title... No title... No title...
Tổng số: 26
Số hiệu văn bảnTrích yếuNgày ban hành
1433/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt phương án phân công cơ quan thuế quản lý đối với người nộp thuế trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 787
06/10/2022
28/2022/QĐ-UBND Quyết định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế phối hợp thực hiện thu, nộp phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Cao Bằng ban hành kèm theo Quyết định số 12/2020/QĐ-UBND ngày 20 tháng 5 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 692
07/09/2022
2532/QĐ-UBND Quyết định Về việc xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với 32 người nộp thuế
Lượt xem: 819
23/12/2021
01 Danh sách công khai thông tin người nợ thuế năm 2019
Lượt xem: 2480
23/12/2019
2227/QĐ-UBND Quyết định ban hành Bảng xếp loại đường tỉnh để xác định cước vận tải đường bộ trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 2841
01/12/2017
10/CT-UBND Chỉ thị tăng cường quản lý thu phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu kinh tế cửa khẩu tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 2418
27/07/2017
562/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt Phương án phân công cơ quan thuế quản lý đối với người nộp thuế trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 2480
25/04/2017
550/QĐ-UBND Quyết định về việc kiện toàn thành viên BCĐ chống thất thu ngân sách và đôn đóc thu hồi nợ đọng của tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 2421
24/04/2017
277/TB-VP Thông báo Kết luận của đồng chí Hoàng Xuân Ánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc với Cục Thuế tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 2415
19/04/2017
852/UBND-TH Niên yết công khai thu phí, lệ phí tại cửa khẩu biên giới đất liền Việt Nam - Trung Quốc
Lượt xem: 2387
28/03/2017
123