No title... No title... No title... No title... No title...
Tổng số: 283
Số hiệu văn bảnTrích yếuNgày ban hành
95/KH-UBND Kế hoạch Kiểm tra, thẩm định kết quả đánh giá, xếp loại Đơn vị học tập trên địa bàn tỉnh Cao Bằng năm 2022
Lượt xem: 30
13/01/2023
86/UBND-VX V/v tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường
Lượt xem: 24
13/01/2023
1864/QĐ-UBND Quyết định Về việc phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính thực hiện cắt giảm thời hạn giải quyết so với quy định và Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 371
13/12/2022
1980/KH-UBND Kế hoạch Triển khai thực hiện Chương trình "Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị giai đoạn 2021-2030" trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 838
03/08/2022
21/2022/QĐ-UBND Quyết định ban hành Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 1114
15/07/2022
1549/CV-BĐDHĐQT V/v truyền thông kết quả 20 năm triển khai chính sách tín dụng ưu đãi theo Nghị định số 78/2002/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 988
17/06/2022
1510/KH-BĐDHĐQT Kế hoạch Truyền thông kết quả 20 năm triển khai chính sách tín dụng ưu đãi theo Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 04/10/2002 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 998
15/06/2022
16/2022/QĐ-UBND Quyết định Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 946
07/06/2022
550/QĐ-UBND Quyết định Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực du lịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 1801
05/05/2022
483/KH-UBND Kế hoạch Tổ chức Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2022 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 1019
09/03/2022
12345678910...