No title... No title... No title... No title... No title...
Tổng số: 12
Số hiệu văn bảnTrích yếuNgày ban hành
959/KH-UBND Kế hoạch Đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng tỉnh Cao Bằng năm 2021
Lượt xem: 1820
25/04/2022
2248/QĐ-UBND Quyết định Về việc phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2022
Lượt xem: 755
23/11/2021
2148/QĐ-UBND Quyết định về việc điều chỉnh Kế hoạch thanh tra năm 2020
Lượt xem: 697
10/11/2020
23/2020/QĐ-UBND Quyết định Bãi bỏ một số văn bản do Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng ban hành trong lĩnh vực phòng, chống tham nhũng
Lượt xem: 677
03/09/2020
708/BC-UBND Báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng quý I năm 2020
Lượt xem: 1777
23/03/2020
708/BC-UBND Báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng quý I năm 2020
Lượt xem: 2095
23/03/2020
639/BC-UBND Báo cáo tổng kết việc thực hiện Thông tư số 03/2013/TT-TTCP ngày 10/6/2013 của Thanh tra Chính phủ quy định chế độ báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng
Lượt xem: 1921
16/03/2020
167/BC-UBND Báo cáo tình hinh thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng và quy định tặng quà, nhận quà tặng trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020
Lượt xem: 2063
03/02/2020
389-BC/BCSĐ Báo cáo Công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019, nhiệm vụ, giải pháp năm 2020
Lượt xem: 2114
12/12/2019
3605/KH-UBND Kế hoạch Thực hiện Đề án "Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2019 và năm 2020"
Lượt xem: 1631
15/10/2019
12