No title... No title... No title... No title... No title...
Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Cao Bằng
Số ký hiệu văn bản 22/2022/QĐ-UBND
Ngày ban hành 01/08/2022
Ngày hiệu lực 01/08/2022
Trích yếu nội dung Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Cao Bằng
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Nội vụ
Người ký duyệt Chủ tịch Hoàng Xuân Ánh
Tài liệu đính kèm 22.pdf