Tổng số: 3450
Số hiệu văn bảnTrích yếuNgày ban hành
266/KH-UBND Kế hoạch tổ chức hưởng ứng "Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" năm 2022 trên địa bàn huyện Trùng Khánh
Lượt xem: 1
30/09/2022
265/KH-UBND Kế hoạch thực hiện Đề án "Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân" trên địa bàn huyện Trùng Khánh
Lượt xem: 1
30/09/2022
1588/UBND-YT Về việc Thực hiện Kết luận của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID- 19 tại Phiên họp thứ 17
Lượt xem: 2
29/09/2022
1584/UBND-VPĐPNTM Về việc hướng dẫn thực hiện các tiêu chí của Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2021-2025 thuộc lĩnh vực Nông nghiệp&PTNT
Lượt xem: 4
29/09/2022
833/BC-UBND Báo cáo tình hình hoạt động phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Trùng Khánh ngày 28/9/2022
Lượt xem: 3
29/09/2022
1579/UBND-VHTT Về việc cảnh báo lỗ hổng bảo mật ảnh hưởng Cao và Nghiêm trọng trong các sản phẩm Microsoft công bố tháng 9/2022
Lượt xem: 2
28/09/2022
264/KH-UBND Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Trùng Khánh giai đoạn 2021 - 2025
Lượt xem: 4
28/09/2022
1578/UBND-ĐA-06 Về việc đẩy mạnh công tác thu nhận hồ sơ cấp CCCD cho cán bộ, công chức, viên chức, Đảng viên trên địa bàn huyện
Lượt xem: 1
28/09/2022
829/BC-UBND Báo cáo tình hình hoạt động phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Trùng Khánh ngày 27/9/2022
Lượt xem: 2
28/09/2022
827/BC-UBND Báo cáo hoạt động phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Trùng Khánh ngày 26/9/2022
Lượt xem: 4
27/09/2022
12345678910...
Cơ quan ban hành