Về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 95/NQ-HĐND và Nghị quyết số 96/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh
Số ký hiệu văn bản 123/UBND-TNMT
Ngày ban hành 03/02/2023
Ngày hiệu lực 03/02/2023
Trích yếu nội dung Về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 95/NQ-HĐND và Nghị quyết số 96/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Công văn
Người ký duyệt Hoàng Văn Hào
Tài liệu đính kèm 123 Về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 95.NQ-HĐND và Nghị quyết số 96.NQ-HĐND ngày 09.12.2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh.pdf
Cơ quan ban hành