Báo cáo tình hình hoạt động phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Trùng Khánh ngày 18/11/2022
Số ký hiệu văn bản 973/BC-UBND
Ngày ban hành 21/11/2022
Ngày hiệu lực 21/11/2022
Trích yếu nội dung Báo cáo tình hình hoạt động phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Trùng Khánh ngày 18/11/2022
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Báo Cáo
Người ký duyệt Chu Thị Vinh
Tài liệu đính kèm 973 Báo cáo tình hình hoạt động phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Trùng Khánh ngày 18.11.2022.pdf
Cơ quan ban hành