Về việc đề nghị báo cáo tổng kết công tác TDTT năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023
Số ký hiệu văn bản 1959/UBND-VHTT
Ngày ban hành 17/11/2022
Ngày hiệu lực 17/11/2022
Trích yếu nội dung Về việc đề nghị báo cáo tổng kết công tác TDTT năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Công văn
Người ký duyệt Chu Thị Vinh
Tài liệu đính kèm 1959 Về việc đề nghị báo cáo tổng kết công tác TDTT năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023.pdf
Tài liệu kèm theo.rar
Cơ quan ban hành