Kế hoạch tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong quý IV năm 2022
Số ký hiệu văn bản 268/BC-UBND
Ngày ban hành 30/09/2022
Ngày hiệu lực 30/09/2022
Trích yếu nội dung Kế hoạch tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong quý IV năm 2022
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Kế hoạch
Người ký duyệt Chu Thị Vinh
Tài liệu đính kèm 268 Kế hoạch tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong quý IV năm 2022.pdf
Cơ quan ban hành