Về việc hướng dẫn thực hiện các tiêu chí của Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2021-2025 thuộc lĩnh vực Nông nghiệp&PTNT
Số ký hiệu văn bản 1584/UBND-VPĐPNTM
Ngày ban hành 29/09/2022
Ngày hiệu lực 29/09/2022
Trích yếu nội dung Về việc hướng dẫn thực hiện các tiêu chí của Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2021-2025 thuộc lĩnh vực Nông nghiệp&PTNT
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Công văn
Người ký duyệt Hoàng Văn Hào
Tài liệu đính kèm 1584 Về việc hướng dẫn thực hiện các tiêu chí của Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu tỉnh Cao Bằng giai.pdf
Cơ quan ban hành