Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Trùng Khánh giai đoạn 2021 - 2025
Số ký hiệu văn bản 264/KH-UBND
Ngày ban hành 28/09/2022
Ngày hiệu lực 28/09/2022
Trích yếu nội dung Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Trùng Khánh giai đoạn 2021 - 2025
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Kế hoạch
Người ký duyệt Nông Văn Bộ
Tài liệu đính kèm 264 Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Trùng Khánh giai đoạn 2021 - 2025.pdf
Cơ quan ban hành