Quyết định thu hồi đất để thực hiện dự án khu tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng khu cửa khẩu Trà Lĩnh.(Đàm Văn Xa- xóm Bản Lang-Nà Mương, thị trấn Trà Lĩnh)
Số ký hiệu văn bản 3813/QĐ-UBND
Ngày ban hành 29/08/2022
Ngày hiệu lực 29/08/2022
Trích yếu nội dung Quyết định thu hồi đất để thực hiện dự án khu tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng khu cửa khẩu Trà Lĩnh.(Đàm Văn Xa- xóm Bản Lang-Nà Mương, thị trấn Trà Lĩnh)
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Quyết định
Người ký duyệt Nông Văn Bộ
Tài liệu đính kèm 3813 Quyết định thu hồi đất để thực hiện dự án khu tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng khu cửa khẩu Trà Lĩnh.(Đàm Văn Xa- xóm Bản Lang-Nà Mương, thị trấn Trà Lĩnh).pdf
Cơ quan ban hành