Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 11
  • Hôm nay: 786
  • Trong tuần: 10 122
  • Tổng lượt truy cập: 916685
Đăng nhập
Xã Quang Vinh

Địa chỉ:  Xã Quang Vinh, huyện Trùng Khánh

Số điện thoại:

Địa chỉ Email: ubndquangvinh.tralinh@caobang.gov.vn

STT

Họ và tên

Chức danh

Ngày, tháng, năm sinh

Số điện thoại

Địa chỉ E-mail hoặc hòm thư công vụ

1

Đàm Thị Huệ

Bí thư Đảng ủy

02/10/1974

0383601604

huedt.tkh@caobang.gov.vn

2

Trung Văn Bào

Chủ tịch UBND xã

12/1/1984

0823383984

baotv.tkh@caobang.gov.vn

3

Lương Văn Họp

Phó Chủ tịch HĐND

13/2/1987

0329601664

hoplv.tkh@caobang.gov.vn

5

Dương Văn Tuấn

Phó Bí Thư Đảng ủy;    Chủ tịch HĐND

15/5/1984

0364422797

tuandv.tkh@caobang.gov.vn

6

Dương Văn Nghiêm

Phó Chủ tịch UBND

28/6/1986

0353985794

nghiemdv.tkh@caobang.gov.vn

7

Vương Văn Nguyên

Phó Chủ tịch UBND

27/9/1972

0894914964

nguyenvv.tkh@caobang.gov.vn

   Hoàng Long Lợi  Chủ tịch MTTQ xã    0365366552  loihl.tkh@caobang.gov.vn