Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 14
  • Hôm nay: 720
  • Trong tuần: 10 056
  • Tổng lượt truy cập: 916619
Đăng nhập
Xã Quang Trung

Địa chỉ:  Xã Quang Trung, huyện Trùng Khánh

Số điện thoại: 02063.880.304

Địa chỉ Email: ubndquangtrung.tralinh@caobang.gov.vn

STT Họ và Tên Chức vụ Số điện thoại Địa chỉ Email
1 Ma Văn Chiến Bí thư Đảng ủy 0357 145 386  chienmv.tkh@caobang.gov.vn.
 2  Lục Văn Đạm  Phó Bí thư Đảng ủy  0366190146  damlv.tkh@caobang.gov.vn.
3 Tô Thị Ngọc Chủ tịch UBND 

0352 270 391

ngoctt.tkh@caobang.gov.vn.
 Đặng Hoàng Hiệp  Phó Chủ tịch UBND xã 0388033818   hiepdh.tkh@caobang.gov.vn.
5 Nông Văn Trọng

Phó Chủ tịch HĐND xã

0842 653 688 trongnv2.tkh@caobang.gov.vn
6  Nông Văn Nhiên Chủ tịch MTTQVN   0399335053  nhiennv.tkh@caobang.gov.vn
7  Tô Quang Khang  Chủ tịch Hội CCB  0978889841  khangtq.tkh@caobang.gov.vn
 Hà Văn Hổ Chủ tịch Hội Nông dân   0978596474  hohv.tkh@caobang.gov.vn
9  Đinh Thị Uyên  Chủ tịch Hội LHPN  0853596166  uyendt1.tkh@caobang.gov.vn
10  Hoàng Thị Hiếu  Bí thư đoàn Thanh niên  0978596311  hieuht.tkh@caobang.gov.vn