Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 21
  • Hôm nay: 315
  • Trong tuần: 8 748
  • Tổng lượt truy cập: 1184495
Đăng nhập
Xã Quang Hán

Địa chỉ:  Xóm Vững bền,Xã Quang Hán, huyệnTrùng Khánh

Số điện thoại: 02063.880.150

Địa chỉ Email: ubndquanghan.tlh@caobang.gov.vn

STT

Họ và Tên

Chức vụ

Số điện thoại

Địa chỉ Email

1

Nông Thị Hà   Chủ tịch UBND xã 0346356368             

hant.tkh@caobang.gov.vn

2

Nông Sông Mao Phó Chủ tịch UBND xã

0393387335

maons.tkh@caobang.gov.vn .                  

3

Hoàng Thị Tươi              Phó Chủ tịch UBND xã            0383406898

tuoiht.tkh@caobang.gov.vn 

4 Bế Hải Long  Bí thư Đảng ủy 0949390581 longbh.tkh@caobang.gov.vn 
5  Bế Văn Thức  Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND 0912.345.678 thucbv.tkh@caobang.gov.vn 
6 Bế Thị Phượng   Phó Chủ tịch HĐND xã 0984282615 phuong.tkh.@caobang.gov.vn
7 Vương Thành Đồng   Chủ tịch UBMTTQ xã 0988299615 dongvt.tkh.@caobang.gov.vn
8  Hoàng Mạnh Phú Bí thư Đoàn thanh niên  0982775938  phuhm.tkh.@caobang.gov.vn
9  Hoàng Văn Việt  Chủ tịch Hội nông dân 0393390398 viethv1.tkh.@caobang.gov.vn 
10  Bế Văn Tướng Chủ tịch Hội Cựu chiến binh  0857576732  tuongbv.tkh.@caobang.gov.vn