Tập huấn công tác Phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2023.
Ngày 22/9, huyện Trùng Khánh tổ chức hội nghị tập huấn công tác Phổ cập giáo dục, xóa mù chữ ( PCGD - XMC ) thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2023 cho UBND các xã, thị trấn; Giáo viên các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông trên địa bàn huyện.
anh tin bai

Hội nghị tập huấn công tác Phổ cập giáo dục, xóa mù chữ thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2023

Tại Hội nghị, các đại biểu được tập huấn công tác quản trị cơ sở dữ liệu, cập nhật dữ liệu, trích xuất dữ liệu, thống kê, báo cáo theo các biểu mẫu. Tập huấn các nội dung phần mềm, số liệu trong phần mềm quản lý PCGD-XMC phù hợp với thực tế, trao đổi kinh nghiệm sử dụng và xử lý các vấn đề phát sinh trong công tác nhập dữ liệu. Hướng dẫn công tác quản lý, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ PCGD-XMC, thảo luận định hướng giải pháp nâng cao chất lượng thực hiện công tác PCGD-XMC tại địa phương; nhằm duy trì kết quả đạt được theo các tiêu chuẩn, đảm bảo dữ liệu trùng khớp, chính xác, đầy đủ trên hệ thống thông tin PCGD-XMC.

Mạnh Quân

Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 17
  • Hôm nay: 363
  • Trong tuần: 10 496
  • Tổng lượt truy cập: 1090659
Đăng nhập