Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập
Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp

1. Thông tin chung:

Địa chỉ: Tổ dân phố 5, TT. Trùng Khánh, Trùng Khánh, Cao Bằng

Số điện thoại: 0306 3826 329

Email: trungtamdichvunongnghiep.tkh.caobang.gov.vn

2. Chức năng, nhiệm vụ của đơn vị:

- Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, tài khoản riêng được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và ngân hàng để hoạt động theo quy định của pháp luật.

- Trung tâm chịu sự quản lý, chỉ đạo trực tiếp và toàn diện về tổ chức bộ máy, biên chế của Ủy ban nhân dân huyện, đồng thời chịu sự hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn và các cơ quan liên quan theo quy định của Pháp luật.

  - Chịu trách nhiệm trước UBND huyện, về việc thực thi nhiệm vụ liên quan đến lĩnh vực chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, thú y, trồng trọt và bảo vệ thực vật, lâm nghiệp, khuyến nông và các dịch vụ kỹ thuật nông lâm nghiệp có liên quan theo quy định của pháp luật.

3. Tổ chức bộ máy:

anh tin bai

Bà: Nông Diệu Huế.

Chức vụ: Giám đốc

Điện thoại: 0945 367 866

Email: huend.tkh@caobang.gov.vn

anh tin bai

Bà: Quan Hồng Thụy

Chức vụ: Phó giám đốc

Điện thoại: 0975 359 573

Email: thuyqh.tkh@caobang.gov.vn

anh tin bai

Bà: Diêm Thị Huấn

Chức vụ: Phó giám đốc

Điện thoại: 0983 444 826

Email:dthuan.tkh@caobang.gov.vn

anh tin bai

Bà: Nông Thị Diệp

Chức vụ: Viên chức - Văn thư

Điện thoại: 0398 177 216

Email: diepnt.tkh@caobang.gov.vn