Giao ban thường kỳ tháng 8 và đánh giá kết quả thực hiện các Chương trình mục tiêu Quốc gia 8 tháng đầu năm 2023
Ngày 11/9, UBND huyện Trùng Khánh tổ chức hội nghị giao ban thường kỳ tháng 8, đồng thời đánh giá kết quả thực hiện các Chương trình mục tiêu Quốc gia 8 tháng đầu năm và triển khai phương hướng nhiệm vụ 4 tháng cuối năm 2023.
anh tin bai

Hội nghị giao ban thường kỳ tháng 8 và đánh giá kết quả thực hiện các Chương trình mục tiêu Quốc gia 8 tháng đầu năm 2023

Trong tháng 8 và 8 tháng đầu năm 2023, tình hình phát triển kinh tế - xã hội của huyện Trùng Khánh tiếp tục được duy trì và phát triển; sản xuất nông lâm nghiệp vụ mùa đảm bảo đúng tiến độ; thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn huyện tính đến ngày 31/8/2023 đạt trên 36,69 tỷ đồng đạt 77,88% so với dự toán tỉnh giao. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao diễn ra sôi nổi đảm bảo tuân thủ các quy định; lĩnh vực giáo dục, y tế, bảo đảm an sinh xã hội tiếp tục được duy trì; công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 thực hiện nghiêm túc, kịp thời, hiệu quả. Tình hình an ninh biên giới, nông thôn, dân tộc, tôn giáo ổn định.

Về các Chương trình mục tiêu Quốc gia: Công tác xây dựng cơ sở hạ tầng được quan tâm. Hiện nay trên địa bàn đang thực hiện xây dựng 126 công trình, quá trình triển khai thực hiện đúng kế hoạch. Về giáo dục: Tỷ lệ học sinh các cấp đến trường đạt trên 96%; Đồng bào dân tộc thiểu số được tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Công tác bảo tồn và phát triển các giá trị, bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc được duy trì và hoạt động hiệu quả.

Nhiệm vụ công tác tháng 9 và 4 tháng cuối năm 2023, huyện Trùng Khánh tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ bản và giải ngân các nguồn vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước; làm đường giao thông nông thôn; tập trung chỉ đạo tăng cường công tác quản lý Nhà nước về quy hoạch. Thực hiện tốt công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát cho các đối tượng người nghèo, người có công với cách mạng trên địa bàn huyện. Tăng cường công tác trồng, chăm sóc, quản lý và bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng .Đa dạng hóa các hình thức truyền thông, nâng cao công tác phòng chống dịch bệnh và tổ chức thực hiện các dự án trong lĩnh vực y tế thuộc Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội.

Mạnh Quân

Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 12
  • Hôm nay: 411
  • Trong tuần: 8 458
  • Tổng lượt truy cập: 1024523
Đăng nhập