Đoàn giám sát của Tỉnh uỷ Cao Bằng làm việc tại huyện Trùng Khánh.
Ngày 21/9. Đoàn công tác của Tỉnh uỷ do đồng chí Nông Thị Hà - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh uỷ làm trưởng đoàn đến giám sát việc thực hiện kết luận số 160 ngày 23/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 05 ngày 4/7/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về lãnh đạo xây dựng khu vực biên giới vững mạnh toàn diện.
anh tin bai

Đồng chí Nông Thị Hà - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn giám sát phát biểu tại buổi làm việc tại huyện

Ngay sau khi Kết luận số 160 ngày 23/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ được ban hành, Huyện ủy Trùng Khánh đã tổ chức quán triệt triển khai sâu rộng đến toàn các cơ quan, đơn vị và nhân dân trên địa bàn gắn với thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của các cấp về khu vực biên giới, củng cố, kiện toàn, xây dựng hệ thống chính trị ở các xã, thị trấn biên giới, chú trọng xây dựng vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng, xây dựng lòng tin vững chắc của nhân dân.

Công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật được thực hiện thường xuyên có hiệu quả, từ năm 2021 đến nay huyện Trùng Khánh đã tổ chức tuyên truyền về vị trí, ý nghĩa và tầm quan trọng của nhiệm vụ xây dựng khu vực biên giới vững mạnh toàn diện được 321 cuộc với trên 23.000 lượt người nghe; Cán bộ và nhân dân tham gia tuần tra được 638 lần với 4.932 lượt người tham gia; tổ chức phát quang đường tuần tra , đường thông tầm nhìn được 184,5km; 100% hộ gia đình ở các xóm sát biên ký kết tham gia tự quản đường biên, mốc quốc giới và an ninh trật tự xóm bản khu vực biên giới, 100% thôn, xóm có Đảng viên. Công tác chăm lo phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống nhân dân khu vực biên giới được thực hiện đầy đủ. Tỷ lệ giảm nghèo hàng năm đạt trên 3,6%; 100% xóm có nhà sinh hoạt cộng đồng; 81,6% gia đình đạt chuẩn văn hoá; 80,7% thôn, xóm đạt chuẩn văn hoá. Lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa xã hội ở khu vực biên giới được đầu tư nghiêm túc.

Huyện Trùng Khánh kiến nghị các cấp có thêm nhiều chính sách, nguồn lực ưu tiên phát triển kinh tế, văn hoá - xã hội, an ninh, quốc phòng đối với khu vực biên giới. Đầu tư xây dựng đường tuần tra, đường vành đai biên giới; xây dựng nhà ở cho tiểu đội dân quân thường trực các xã biên giới.

Phát biểu kết luận buổi làm việc. Đồng chí Nông Thị Hà - Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính tỉnh uỷ, trưởng đoàn giám sát ghi nhận những kết quả của huyện Trùng Khánh đã làm được trong việc hiện kết luận số 160 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ. Đồng thời đề nghị huyện tiếp tục cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp để thực hiện ở từng cấp có hiệu quả; nâng cao nhận thức , trách nhiệm của cán bộ và nhân dân về nhiệm vụ bảo vệ biên giới, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội;  Xây dựng khu vực biên giới vững mạnh, toàn diện. Tăng cường công tác đối ngoại quốc phòng, ngoại giao nhân dân, hội đàm, trao đổi hợp tác phát triển kinh tế, văn hóa. Tích cực đề xuất các giải pháp thiết thực để đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả xây dựng khu vực biên giới vững mạnh toàn diện.

Mạnh Quân

Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 24
  • Hôm nay: 237
  • Trong tuần: 10 370
  • Tổng lượt truy cập: 1090533
Đăng nhập