Ban dân tộc HĐND tỉnh giám sát tại huyện Trùng Khánh
Ngày 12/4, Đoàn giám sát của Ban dân tộc HĐND tỉnh do đồng chí Bàn Quý‎ Sơn, Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đến giám sát việc thực hiện quy trình, thủ tục xác định xã khu vực III và thôn đặc biệt khó khăn (ĐBKK) thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS&MN) theo Quyết định số 33/2020/QĐ-TTg, ngày 12/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ tại huyện Trùng Khánh.
anh tin bai

Ban Dân tộc HĐND tỉnh làm việc tại huyện Trùng Khánh

Trùng Khánh là huyện miền núi, vùng cao biên giới của tỉnh Cao Bằng, có đường biên giới giữa Việt Nam và Trung Quốc dài 93,783km. Tổng diện tích tự nhiên là 688,01km2. Dân số toàn huyện có 70.424 người với 21 đơn vị hành chính gồm 19 xã, 02 thị trấn, 203 thôn, xóm, tổ dân phố với 12 dân tộc cùng nhau sinh sống. Về việc triển khai, thực hiện quy trình, thủ tục xác định xã vùng III và thôn ĐBKK theo Quyết định số 33 của Thủ tướng Chính phủ. Huyện đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn tiến hành rà soát 21 xã, thị trấn trên địa bàn. Qua rà soát, kết quả có 15 xã thuộc khu vực III; 03 xã khu vực II; 03 xã khu vực I; 139/203 thôn đặc biệt khó khăn.

Tuy nhiên, sau khi Quyết định số 861/QĐ-TTg năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021 - 2025 và Quyết định số 612/QĐ-UBDT năm 2021 của Ủy ban Dân tộc về việc phê duyệt danh sách các thôn ĐBKK vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021 - 2025 có hiệu lực đã tác động, ảnh hưởng đến các chính sách an sinh xã hội đối với đồng bào DTTS, người dân vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, ĐBKK; một số xã khu vực II nay chuyển thành xã khu vực I dẫn đến sự chênh lệch về địa bàn hưởng thụ chính sách, quá trình triển khai một số chính sách gặp hạn chế như: hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội, chính sách hỗ trợ giáo dục và đào tạo, cán bộ công tác ở vùng ĐBKK, chính sách tín dụng ưu đãi đối với hộ kinh doanh... Huyện kiến nghị: Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương xem xét phê duyệt chủ trương đầu tư chính sách hỗ trợ đặc thù đối với các xã, thôn, thoát khỏi diện ĐBKK trong giai đoạn 2021 - 2025 mà kinh tế - xã hội còn khó khăn; cho phép tiếp tục thực hiện các chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, y tế, giáo dục để đảm bảo an sinh xã hội cho địa bàn các xã, thôn ĐBKK nay không còn thuộc diện ĐBKK; bảo đảm ưu tiên bố trí kinh phí đầu tư phát triển kinh tế - xã hội cho vùng đồng bào DTTS&MN khó khăn, ĐBKK.

Ghi nhận những kết quả đã thực hiện được của huyện Trùng Khánh. Trưởng đoàn giám sát đề nghị huyện Trùng Khánh tiếp tục thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về khu vực được xác định, phân định; thực hiện việc xác định, đánh giá hộ nghèo chính xác, khách quan; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đảm bảo tính thống nhất, hiệu quả của việc phân định để có cơ chế, chính sách áp dụng đúng, phù hợp cho các địa bàn đặc thù.

Về những kiến nghị, đề xuất, đoàn giám sát sẽ tổng hợp và trình Thường trực HĐND tỉnh để xem xét, giải quyết theo thẩm quyền. Trước đó đoàn đã đến khảo sát thực tế tại xóm Sơn Long, xã Chí Viễn.

Mạnh Quân

Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 12
  • Hôm nay: 596
  • Trong tuần: 9 281
  • Tổng lượt truy cập: 1024055
Đăng nhập