Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 10
  • Hôm nay: 349
  • Trong tuần: 8 782
  • Tổng lượt truy cập: 1184529
Đăng nhập
PHÒNG VĂN HÓA THÔNG TIN

1. Thông tin chung.

- Địa chỉ: Tổ 4 - Thị trấn Trùng Khánh, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng

- Điện thoại: 0263.826.146

- Email: phongvhtttk@caobang.gov.vn

2. Tổ chức bộ máy. 

 

 

 

Ông: Lương Văn La

Chức vụ: Trưởng Phòng

Điện thoại: 0945361247

Email: lalvtkh@caobang.gov.vn

anh tin bai

Ông: Lã Hồng Kỳ

Chức vụ: Phó Trưởng Phòng

Điện thoại: 0916 140 566

Email: kylh.tkh@caobang.gov.vn

anh tin bai

Bà: Lục Thị Phương

Chức vụ: Phó Trưởng Phòng

Điện thoại: 0988.185.389

Email: phuonglt.tkh@caobang.gov.vn

III. Chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức Phòng Văn hóa và Thông tin huyện: Tải về