Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập
PHÒNG TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG

1. Thông tin chung.

- Địa chỉ: Thị trấn Tổ 5 - TT. Trùng Khánh, huyện Trùng Khánh, Cao Bằng.

- Điện thoại: 0263.826.148 

- Email: phongtnmttk@caobang.gov.vn

2. Chức năng nhiệm vụ

Tham mưu cho Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: tài nguyên đất; tài nguyên nước; tài nguyên khoáng sản; môi trường; khí tượng, thuỷ văn; đo đạc, bản đồ.

Tham mưu cho UBND huyện lập quy hoạch sử dụng đất , điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn huyện và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt, thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp xã. Thẩm định hồ sơ cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất; theo dõi biến động đất đai, cập nhật, chỉnh lý các tài liệu và bản đồ về đất đai; quản lý các hoạt động của văn phòng đăng ký sử dụng đất; tổ chức điều tra, thống kê giá đất.

3. Tổ chức bộ máy.

anh tin bai

Ông: Hoàng Văn Tiến

Chức vụ: Trưởng phòng

Điện thoại: 02063.826.148

Email: tienhv.tkh@caobang.gov.vn

anh tin bai

Bà: Lương Thị Thoa

Chức vụ: Phó Trưởng phòng

Điện thoại:

Email:thoalt.tkh@caobang.gov.vn

anh tin bai

Ông: Đàm Xuân Trường

Chức vụ: Phó Trưởng phòng

Điện thoại: 0979.704.866

Email: truongdx.tkh@caobang.gov.vn