Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 11
  • Hôm nay: 737
  • Trong tuần: 10 073
  • Tổng lượt truy cập: 916636
Đăng nhập
PHÒNG TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG

- Địa chỉ: Thị trấn Tổ 5 - TT. Trùng Khánh, huyện Trùng Khánh, Cao Bằng.

- Điện thoại: 0263.826.148

- Fax: 

- Email: phongtnmttk@caobang.gov.vn

STT

Họ và Tên

Chức vụ

Số điện thoại

Địa chỉ Email

1

Hoàng Văn Tiến 

Trưởng phòng

 02063.826.148   tienhv.tkh@caobang.gov.vn

2

Đàm Xuân Trường

Phó Trưởng phòng

0979.704.866

truongdx.tkh@caobang.gov.vn

3

Lương Thị Thoa   Phó Trưởng phòng                 thoalt.tkh@caobang.gov.vn

Chức năng nhiệm vụ

Tham mưu cho Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: tài nguyên đất; tài nguyên nước; tài nguyên khoáng sản; môi trường; khí tượng, thuỷ văn; đo đạc, bản đồ.

Tham mưu cho UBND huyện lập quy hoạch sử dụng đất , điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn huyện và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt, thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp xã. Thẩm định hồ sơ cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất; theo dõi biến động đất đai, cập nhật, chỉnh lý các tài liệu và bản đồ về đất đai; quản lý các hoạt động của văn phòng đăng ký sử dụng đất; tổ chức điều tra, thống kê giá đất.