Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 15
  • Hôm nay: 769
  • Trong tuần: 10 105
  • Tổng lượt truy cập: 916668
Đăng nhập
PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH

- Địa chỉ: Tổ 5 - Thị trấn Trùng Khánh, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng

- Điện thoại: 0263.826.990

- Fax: 

- Email:   phongtckhtk@caobang.gov.vn

I. Bộ máy tổ chức

TT

Họ và Tên

Chức vụ

Số điện thoại

Địa chỉ Email

1

Hoàng Khánh Dương             

Trưởng phòng

0915 828 582             

duonghk.tkh@caobang.gov.vn

2

Tô Quang Huy

Phó Trưởng phòng

0914.619.383

huytq.tkh@caobang.gov.vn

 Đinh Mạnh Thắng  Phó Trưởng phòng  02063.826.242   thangdm.tkh@caobang.gov.vn 

Chức năng, nhiệm vụ

Tham mưu cho Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực: tài chính, tài sản; kế hoạch và đầu tư; đăng ký kinh doanh; tổng hợp, thống nhất quản lý về kinh tế hợp tác xã, kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân.

Tham mưu cho UBND huyện hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ thuộc lĩnh vực Tài chính - Kế hoạch. Theo dõi, kiểm điểm tình hình thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, các chương trình, dự án, kế hoạch kinh tế - xã hội ở địa phương sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt; giúp UBND huyện quản lý về thu, chi, thanh quyết toán ngân sách Nhà nước trên địa bàn huyện, thực hiện quản lý các nguồn kinh doanh, quản lý các nguồn kinh phí được ủy quyền và các dịch vụ tài chính theo quy định của pháp luật.