Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 10
  • Hôm nay: 843
  • Trong tuần: 10 179
  • Tổng lượt truy cập: 916742
Đăng nhập
PHÒNG NỘI VỤ

- Địa chỉ: Tổ 5, Thị trấn Trùng Khánh, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng

- Điện thoại:  02063. 826 070

- Fax: 02063. 826 070

- Email: phongnoivutk@caobang.gov.vn

Họ và Tên

Chức vụ

Số điện thoại

Địa chỉ Email

Ngô Thị Bình

Trưởng phòng

0382 649 226             

binhnt.tkh@caobang.gov.vn

Hoàng Thị Lập

Phó Trưởng phòng

0975 388 144             

lapht.tkh@caobang.gov.vn

Hoàng Đại Dũng

Phó Trưởng phòng

0915 002 683

dunghd.tkh@caobang.gov.vn

I. Chức năng, Nhiệm vụ

Tham mưu cho Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Tổ chức bộ máy; vị trí việc làm; biên chế công chức và cơ cấu ngạch công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước; vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập; tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng trong cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập; cải cách hành chính; chính quyền địa phương; địa giới hành chính; cán bộ, công chức, viên chức; cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; hội, tổ chức phi chính phủ; văn thư, lưu trữ nhà nước; tôn giáo; công tác thanh niên; thi đua - khen thưởng.

II. Nhiệm vụ đảm nhận của từng lãnh đạo

1.  Ngô Thị Bình, Trưởng phòng, phụ trách chung công tác Nội vụ

2. Phó Trưởng phòng, Hoàng Thị Lập, phụ trách các lĩnh vực:

- Cán bộ, công chức, viên chức;

- Quản lý vị trí việc làm, cơ cấu chức danh công chức, viên chức;

- Cải cách hành chính, cải cách chế độ công vụ, công chức;

- Thi đua - khen thưởng;

- Tổ chức và hoạt động của hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện.

3. Ông Hoàng Đại Dũng, Phó Trư­ởng phòng, phụ trách các lĩnh vực:

- Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức;

- Cán bộ, công chức xã, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở xã, thị trấn.

- Xây dựng chính quyền;

- Văn thư - lưu trữ;

- Tôn giáo;

- Công tác thanh niên;