Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 18
  • Hôm nay: 831
  • Trong tuần: 10 167
  • Tổng lượt truy cập: 916730
Đăng nhập
PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

- Địa chỉ: Tổ 5 - Thị Trấn Trùng Khánh, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng

- Điện thoại: 0263.826.173

- Fax: 

- Email: phongldtbxhtk@caobang.gov.vn

STT

Họ và Tên

Chức vụ

Số điện thoại

Địa chỉ Email

 1  Lý Văn Hoan  Trưởng phòng  02063.826.136  hoanlv.tkh@caobang.gov.vn
 2  Lã Văn Kỳ  Phó Trưởng phòng  0982.306.468  kylv.tkh@caobang.gov.vn
 3  Ngôn Thị Liêm   Phó Trưởng phòng  0384 160 478  liemnt.tkh@caobang.gov.vn

Chức năng nhiệm vụ

Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực: lao động; việc làm; dạy nghề; tiền lương; tiền công; bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp; an toàn lao động; người có công; bảo trợ xã hội; bảo vệ và chăm sóc trẻ em; phòng, chống tệ nạn xã hội; bình đẳng giới.

Trình Chủ tịch UBND huyện dự thảo các văn bản về các lĩnh vực lao động, người có công và xã hội thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch UBND huyện. Tổ chức thực hiện các văn bản Quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, đề án, chương trình về lĩnh vực lao động, người có công và xã hội trên địa bàn huyện sau khi được phê duyệt. Hướng dẫn và tổ chức thực hiện quản lý nghĩa trang liệt sỹ, đài tưởng niệm các công trình ghi công liệt sỹ.