Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 13
  • Hôm nay: 358
  • Trong tuần: 8 791
  • Tổng lượt truy cập: 1184538
Đăng nhập
PHÒNG KINH TẾ HẠ TẦNG

1. Thông tin chung.

- Địa chỉ: Tổ 6 – TT. Trùng Khánh, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng

- Điện thoại: 0263.826.162

- Email: phongkthttk@caobang.gov.vn

2. Chức năng, nhiệm vụ

Tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: công nghiệp; tiểu thủ công nghiệp; thương mại; xây dựng; phát triển đô thị; kiến trúc, quy hoạch xây dựng; vật liệu xây dựng; nhà ở và công sở; hạ tầng kỹ thuật đô thị (gồm: cấp, thoát nước; vệ sinh môi trường đô thị; công viên, cây xanh; chiếu sáng; rác thải; bến, bãi đỗ xe đô thị); giao thông; khoa học và công nghệ.

Trình UBND huyện dự thảo, quyết định kế hoạch dài hạn 05 năm và hàng năm về phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; thương mại; xây dựng; phát triển đô thị; kiến trúc, quy hoạch xây dựng; vật liệu xây dựng; nhà ở và công sở; hạ tầng kỹ thuật đô thị (gồm: cấp, thoát nước; vệ sinh môi trường đô thị; công viên, cây xanh; chiếu sáng; rác thải; bến, bãi đỗ xe đô thị); giao thông; khoa học và công nghệ. Thực hiện và chịu trách nhiệm về thẩm định, đăng ký, cấp các loại giấy phép thuộc phạm vi trách nhiệm và thẩm quyền của phòng theo quy định của pháp luật; giúp UBND huyện quản lý Nhà nước đối với tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân; hướng dẫn và kiểm tra hoạt động của các hội và các tổ chức phi chính phủ trên địa bàn theo chức năng, nhiệm vụ của phòng theo quy định của pháp luật.

3. Tổ chức bộ máy.

anh tin bai

Ông: Tăng Quốc Đoàn

Chức vụ: Trưởng phòng

Điện thoại: 0948170172

Email: doantq.tkh@caobang.gov.vn

anh tin bai

Ông: Đàm Văn Ninh

Chức vụ: Phó Trưởng phòng

Điện thoại: 0913576880

Email: ninhdv.tkh@caobang.gov.vn

anh tin bai

Ông: Nguyễn Văn Dự

Chức vụ: Công chức phụ trách CCHC

Điện thoại: 0888252095

Email: dunv.tkh@caobang.gov.vn

anh tin bai

Bà: Hà Thị Quyền

Chức vụ: Văn thư

Điện thoại: 0828.116.661

Email: quyenht.tkh@caobang.gov.vn