Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 7
  • Hôm nay: 867
  • Trong tuần: 10 203
  • Tổng lượt truy cập: 916766
Đăng nhập
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

- Địa chỉ: Tổ 2, thị trấn Trùng Khánh, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng

- Điện thoại: 02063.826.536

- Email: pgdtrungkhanh@gmail.com

STT

Họ và Tên

Chức vụ

Số điện thoại

Địa chỉ Email

1

Lã Thị Phương

Trưởng phòng

0836.993.640

phuonglt2.tkh@caobang.gov.vn

2

Hoàng Đức Độ

Phó Trưởng phòng

0945.535.450

dohd.tkh@caobang.gov.vn

    3  Nguyễn Minh Thuyên  Phó Trưởng phòng  0977 063 370  thuyennm.tkh@caobang.gov.vn

Chức năng nhiệm vụ

Phòng Giáo dục và Đào tạo là cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện; giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực giáo dục và đào tạo ở địa phương và thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo phân công hoặc ủy quyền của UBND cấp huyện, Chủ tịch UBND cấp huyện và theo quy định của pháp luật.

Phòng Giáo dục và Đào tạo có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của UBND cấp huyện, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Sỏ Giáo dục và Đào tạo.

Nhiệm vụ đảm nhiệm của lãnh đạo

1. Bà Lã Thị Phương - Trưởng phòng

Phụ trách các lĩnh vực công tác:

- Phụ trách chung; 

- Công tác chính trị tư tưởng, quốc phòng, an ninh;

- Chủ tài khoản. Công tác tài chính, kế hoạch;

- Công tác tổ chức, cán bộ; Công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật.

- Công tác tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học và quy hoạch mạng lưới trường lớp;

- Công tác đảm bảo chế độ, chính sách cho nhà giáo, người lao động và học sinh.

2. Ông Hoàng Đức Độ - Phó Trưởng phòng

Phụ trách các lĩnh vực công tác:

- Công tác giáo dục Trung học cơ sở, giáo dục thường xuyên; 

- Công tác khảo thí; công tác kiểm định chất lượng giáo dục và xây dựng trường chuẩn quốc gia cấp THCS; 

- Công tác Thư viện; công tác Pháp chế;

- Công tác giáo dục dân tộc; công tác Phổ cập giáo dục, xóa mù chữ; 

- Công tác công nghệ thông tin, nghiên cứu khoa học; 

- Chủ tài khoản ủy quyền; 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo phân công.

3. Bà Nguyễn Minh Thuyên - Phó Trưởng phòng

Phụ trách các lĩnh vực công tác:

- Công tác giáo dục mầm non, giáo dục tiểu học, giáo dục chuyên nghiệp;

- Công tác kiểm định  chất lượng giáo dục và xây dựng trường chuẩn quốc gia khối mầm non và tiểu học;

- Công tác học sinh, sinh viên; Đoàn, đội và phong trào thiếu nhi;

- Công tác y tế trường học; công tác kiểm tra; công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ;

- Chủ tài khoản ủy quyền;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo phân công.