Trùng Khánh kiểm tra tiến độ thực hiện các Chương trình mục tiêu Quốc gia
Trong 2 ngày 28 - 29/5, Đoàn công tác Huyện ủy Trùng Khánh kiểm tra tiến độ triển khai thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia; công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát và di dời gia súc ra khỏi gầm sàn nhà tại các xã Cao Chương, Quang Hán, Đoài Dương và Trung Phúc.
anh tin bai

Lãnh đạo huyện kiểm tra thực tế tại xã Cao Chương

Theo kế hoạch về phân bổ vốn ngân sách nhà nước thực hiện phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vốn giảm nghèo bền vững trong năm 2024 tại  xã Cao Chương được hơn 2 tỷ 500 triệu đồng; Quang Hán hơn 5 tỷ 400 triệu; Đoài dương hơn  4 tỷ 400 triệu, Trung Phúc hơn 4 tỷ 300 triệu. Từ nguồn vốn hỗ trợ các xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các chương trình mục tiêu  thường xuyên, liên tục, có đánh giá phân tích, phân công giao nhiệm vụ cụ thể đối với từng chương trình mục tiêu quốc gia, hiện nay các xã  đang nỗ lực hoàn thiện các thủ tục để giải ngân nguồn vốn sự nghiệp đảm bảo kế hoạch đề ra.

Về thực hiện đề án xóa nhà tạm nhà dột nát xã Đoài Dương đã hỗ trợ xóa được 39 nhà, xã Trung Phúc 31 nhà; xã Cao Chương còn 40 nhà cần được hỗ trợ. Về công tác di dời gia súc ra khỏi gầm sàn nhà ở, từ đầu năm đến nay xã Đoài Dương đã di dời được 12 chuồng;  xã Trung Phúc di dời được 05 chuồng; xã Quang Hán còn 54 hộ cần di dời chuồng trại, xã Cao Chương còn 18 hộ cần di dời chuồng trại gia súc ra khỏi gầm sàn nhà.

Tại các điểm kiểm tra, đoàn công tác đã chỉ ra những tồn tại hạn chế trong thực hiện các các Chương trình mục tiêu quốc gia; công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát và di dời gia súc ra khỏi gầm sàn nhà. Đồng thời đề nghị các địa phương cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, định hướng, có giải pháp hỗ trợ, giúp đỡ  bà con để đảm bảo chỉ chỉ tiêu đề ra; các xã cần khẩn trương hoàn thiện các thủ tục đầu tư để tiến hành giải ngân vốn theo kế hoạch; tăng cường kiểm tra, giám sát để các chương trình, dự án đạt hiệu quả, góp phần tích cực vào công cuộc xóa đói, giảm nghèo ở địa phương.

Bế Gia - Hà Bơn

Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập