Kế hoạch thực hiện hỗ trợ thoát khỏi tình trạng nghèo, đặc biệt khó khăn năm 2023 trên địa bàn huyện Trùng Khánh.
UBND huyện Trùng Khánh ban hành Kế hoạch số 57/KH-UBND ngày 01/3/2023 về thực hiện hỗ trợ thoát khỏi tình trạng nghèo, đặc biệt khó khăn năm 2023 trên địa bàn huyện. 

Thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, hạn chế tái nghèo; góp phần quan trọng thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, cải thiện đời sống, tăng thu nhập của người dân đặc biệt là ở các xã, thôn đặc biệt khó khăn; tạo điều kiện cho người nghèo, hộ nghèo tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản (việc làm, y tế, giáo dục, nhà ở, nước sinh hoạt và vệ sinh, tiếp cận thông tin). Phấn đấu đến cuối năm 2025, huyện Trùng Khánh thoát khỏi tình trạng nghèo, đặc  biệt khó khăn theo tiêu chí quy định  tại  Quyết định  số 36/2021/QĐ-TTg  ngày 13/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí xác định huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo giai đoạn 2021 -2025.

Phấn đấu giảm tỷ lệ giảm nghèo đa chiều toàn huyện năm 2023 giảm 7,3% trở lên, trong đó giảm tỷ lệ hộ nghèo 6,0%/năm trở lên; hộ cận nghèo 1,3%/năm trở lên; Phấn đấu tăng thu nhập bình quân đầu người tại huyện tăng so với năm 2022, đạt trên 30 triệu đồng/người/năm; (thu nhập bình quân đầu người năm 2022 đạt 27,8 triệu đồng/người).

Xem nội dung chi tiết kế hoạch tại đây:  Tải về

Tải về

 

Tải về

Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 13
  • Hôm nay: 796
  • Trong tuần: 10 132
  • Tổng lượt truy cập: 916695
Đăng nhập