Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023 trên địa bàn huyện Trùng Khánh.
Triển khai thực hiện kế hoạch Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2022-2025. UBND huyện Trùng Khánh ban hành Kế hoạch số 55/KH-UBND ngày 28/02/2023 về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023 trên địa bàn huyện.

Với mục tiêu thực hiện tốt các nhiệm vụ và giải pháp giảm nghèo đa chiều, bao trùm, bền vững; hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn huyện Trùng Khánh đạt trên mức sống tối thiểu, tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025, đời sống vật chất và tinh thần ngày càng nâng cao, hạn chế tái nghèo và phát sinh nghèo; triển khai thực hiện hiệu quả các dự án để sớm thoát khỏi tình trạng nghèo, đặc biệt khó khăn.

Xem nội dung chi tiết kế hoạch tại đây: Tải về

 

Tải về

Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 11
  • Hôm nay: 781
  • Trong tuần: 10 117
  • Tổng lượt truy cập: 916680
Đăng nhập