Kế hoạch thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2023.
UBND huyện Trùng Khánh ban hành Kế hoạch số 50/KH-UBND ngày 23/02/2023 về thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2023.

Nhằm tiếp tục triển khai Chương trình gắn với thực hiện có hiệu quả trong việc cơ cấu lại ngành nông nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn đi vào chiều sâu, hiệu quả, bền vững; thực hiện xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu và nông thôn mới cấp thôn, bản. Lồng ghép nguồn lực thực hiện có hiệu quả với Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững, Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; không ngừng nâng cao hơn nữa đời sống vật chất và tinh thần của người dân khu vực nông thôn; đẩy mạnh các phong trào thi đua, tạo khí thế sôi nổi trong thực hiện Chương trình, phấn đấu thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu về xây dựng nông thôn mới năm 2023. UBND huyện Trùng Khánh xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2023.

Xem chi tiết nội dung tại đây: Tải về

 

Tải về

Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập