Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập
Liên đoàn lao động huyện Trùng Khánh

1. Thông tin chung: Cơ quan Liên đoàn Lao động huyện Trùng Khánh

Địa chỉ: Tổ 6, thị trấn Trùng Khánh, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng

Số điện thoại: 02063826442

Email:ldtrungkhanh@gmail.com

2. Cơ cấu chức năng nhiệm vụ: Được quy định tại Điều lệ Công đoàn và Luật Công đoàn như sau:

- Tuyên truyền, vận động, tập hợp đoàn viên, CNVCLĐ thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; Nghị quyết Đại hội công đoàn các cấp góp phần xây dựng giai cấp công nhân vững mạnh.

- Đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên, CNVCLĐ, tích cực tham gia các hoạt động xã hội nhân đạo, từ thiện.

- Tham gia quản lý nhà nước và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

- Tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

3. Tổ chức bộ máy:

anh tin bai
 

Ông: Nguyễn Văn Khoa

Chức vụ: Chủ tịch

Điện thoại: 0915425798

Email: khoanv.tkh@caobang.gov.vn

 
anh tin bai

Bà: Phương Thị Hạnh

Chức vụ:Phó Chủ tịch

Điện thoại: 0966297082

Email: hanhpt.tkh@caobang.gov.vn

anh tin bai

Bà: Dương Thị Ánh

Chức vụ: Chuyên viên phụ trách kế toán, văn thư

Điện thoại: 0383886898

Email: anhdt.tkh@caobang.gov.vn