Trùng Khánh: Phòng giao dịch NHCSXH giao ban quý III với các Hội đoàn thể nhận ủy thác. ​
Ngày 02/10, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Trùng Khánh vừa tổ chức giao ban quý III với Hội đoàn thể nhận ủy thác (Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội cựu chiến binh, Đoàn thanh niên).
anh tin bai

Phòng giao dịch NHCSXH  giao ban quý III với các Hội đoàn thể nhận ủy thác.

Trong 9 tháng đầu năm, tổng nguồn vốn đạt 489.063 triệu đồng, tăng 2.371 triệu đồng  so với quý II/2023, tăng 47.319 triệu đồng  so với năm 2022. Trong đó: Nguồn vốn cân đối từ Trung ương: 441.254 triệu đồng, tăng 3.489 triệu đồng so với quý II/2023, tăng 46.952 triệu đồng so với năm 2022;  Nguồn vốn ngân sách địa phương: 4.575 triệu đồng, tăng 25 triệu đồng so với quý II/2023, tăng 1.115 triệu đồng.

Doanh số cho vay quý III/2023 đạt 24.092 triệu đồng, với 451 lượt khách hàng được vay vốn. (trong đó hộ nghèo, hộ cận nghèo 251 hộ, chiếm 55,65%; Nước sạch vệ sinh môi trường 92 hộ, chiếm 20,4%; Sản xuất kinh doanh vùng khó khăn 74 hộ, chiếm 16,41%....).

Đến ngày 30/9/2023, các tổ chức CT-XH đang thực hiện dịch vụ ủy thác 487.529 triệu đồng, chiếm 99,82%/tổng dư nợ của NHCSXH, tăng 2.361 triệu đồng so với quý II/2023, tăng 48.147 triệu đồng so với năm 2022, hoàn thành 93% kế hoạch tăng trưởng được giao./.

Bế GIa

Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 24
  • Hôm nay: 235
  • Trong tuần: 10 368
  • Tổng lượt truy cập: 1090531
Đăng nhập