Tập huấn Đề án tăng cường khả năng tiếp cận vốn phục vụ phát triển sản xuất, kinh doanh.
Ngày 30/5, tại xã Quang Hán huyện Trùng Khánh, Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn Đề án tăng cường khả năng tiếp cận vốn phục vụ phát triển sản xuất, kinh doanh cho các hộ, tổ hợp tác, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030.
anh tin bai

Hội nghị Tập huấn Đề án tăng cường khả năng tiếp cận vốn phục vụ phát triển sản xuất, kinh doanh

Tham gia tập huấn có 5 xã, thị trấn trên địa bàn huyện: Thị trấn Trà Lĩnh, xã Quang Hán, Xuân Nội, Quang Vinh, Tri Phương. Hội nghị đã triển khai Chỉ thị số 40-CT/TW, ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội; luận số 06-KL/TW, ngày 10/6/2021 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội; Chỉ thị số 09-CT/TU, ngày 30/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo thực hiện Kết số 06 - KL/TW, ngày 10/06/2021 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện chỉ thị số 40-CT/TW, ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội; Đề án số 07-ĐA/TU, ngày 10/1/2022 của Tỉnh ủy về Đề án tăng cường khả năng tiếp cận vốn phục vụ phát triển sản xuất, kinh doanh cho các hộ, tổ hợp tác, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030; Kế hoạch số 321/KH-MTTQ-BTT ngày 19/4/2023 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh về tổ chức hội nghị tập huấn Đề án tăng cường khả năng tiếp cận vốn phục vụ phát triển sản xuất, kinh doanh cho các hộ trên địa bàn tỉnh Cao Bằng, giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030; thông tin liên quan đến hoạt động ngân hàng trên địa bàn.

Qua đó nhằm nâng cao nhận thức, hiểu rõ tầm quan trọng, tạo sự đồng thuận cao của cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân trong quá trình triển khai thực hiện các nội dung đề án, góp phần nâng cao thực hiện tốt các mục tiêu kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh./.

Bế Gia

Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 21
  • Hôm nay: 612
  • Trong tuần: 8 659
  • Tổng lượt truy cập: 1024724
Đăng nhập