Phòng giao dịch NHCSXH huyện Trùng Khánh tập huấn nghiệp vụ năm 2024
Sáng ngày 08/5/2024, tại hội trường Khối dân, Phòng giao dịch NHCSXH huyện phối hợp với Hội Liên hiệp phụ nữ và Hội nông dân huyện Trùng Khánh đã tổ chức Tập huấn nghiệp vụ cán bộ phối hợp, kiêm nhiệm thực hiện tín dụng chính sách xã hội năm 2024.
anh tin bai

Lãnh đạo Phòng giao dịch NHCSXH huyện Trùng Khánh tập huấn nghiệp vụ cho tổ chức hội Liên hiệp phụ nữ và Hội nông dân nhận ủy thác

Nhằm nâng cao nghiệp vụ tín dụng chính sách cho các tổ chức chính trị xã hội nhận ủy thác cấp xã, thị trấn trực tiếp tham gia công tác theo dõi, quản lý nguồn vốn ủy thác từ Ngân hàng Chính sách xã hội. Lãnh đạo Phòng giao dịch NHCSXH huyện Trùng Khánh đã tập huấn nghiệp vụ cho tổ chức hội Liên hiệp phụ nữ và Hội nông dân nhận ủy thác cấp xã, thị trấn, truyền đạt các nội dung liên quan đến các chương trình tín dụng chính sách; nâng cao chất lượng tín dụng; công tác sắp xếp hồ sơ lưu trữ của tổ chức hội, đoàn thể nhận ủy thác cấp xã; công tác kiểm tra giám sát.

anh tin bai

Các tổ chức hội nhận ủy thác tham gia lớp tập huấn

Thông qua lớp tập huấn nhằm giúp các cán bộ hội, đoàn thể cơ sở nhận ủy thác nắm vững về chính sách tín dụng ưu đãi cho vay đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác, cũng như tổ chức và hoạt động của NHCSXH; nâng cao kiến thức về chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng làm việc để áp dụng vào thực tiễn cơ sở tại địa phương và quản lý nguồn vốn vay đúng mục đích, có hiệu quả. Nâng cao tinh thần trách nhiệm, hiểu sâu hơn về quyền lợi trong việc nhận ủy thác nguồn vốn từ NHCSXH, đồng thời nhận thức rõ hơn về vai trò, vị trí của tín dụng chính sách xã hội trong việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo, giải quyết việc làm, xây dựng nông thôn mới và đảm bảo an sinh xã hội tại địa phương, từ đó đẩy mạnh công tác quản lý, điều hành Tổ tiết kiệm và vay vốn phối hợp tốt với Phòng giao dịch NHCSXH huyện trong việc tổ chức thực hiện các chương trình tín dụng chính sách, tăng cường củng cố, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động ủy thác trên địa bàn huyện.

Ngân hàng chính sách xã hội huyện Trùng Khánh

Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập