Phòng giao dịch NHCSXH huyện Trùng Khánh giao ban quý IV với các Hội đoàn thể nhận ủy thác.
Ngày 08/01, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Trùng Khánh  tổ chức giao ban quý IV với Hội đoàn thể nhận ủy thác (Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội cựu chiến binh, Đoàn thanh niên).
anh tin bai

Phòng giao dịch NHCSXH huyện Trùng Khánh  giao ban với các Hội đoàn thể nhận ủy thác

Theo báo cáo kết quả hoạt động ủy thác cho vay qua các tổ chức chính trị - xã hội của Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Trùng Khánh đến 31/12/2023 tổng nguồn vốn đạt 522.903 triệu đồng, tăng 33.840 triệu đồng so với quý III/2023, tăng 81.159 triệu đồng so so với năm 2022 Trong đó: Nguồn vốn trung ương là 473.269 triệu đồng; Nguồn vốn ngân sách địa phương cấp huyện 4.650 triệu đồng; Nguồn vốn huy động của các tổ chức, cá nhân đạt 44.984 triệu đồng.

Doanh số cho vay quý IV đạt 61.540 triệu đồng , với 852 lượt khách hàng được vay vốn; lũy kế từ đầu năm đạt 179.849 triệu đồng  với 2.776 lượt khách hàng được vay vốn trong đó: Hộ nghèo, hộ cận nghèo 1.159 hộ, chiếm 41,75%; Hỗ trợ tạo việc làm duy trì và mở rộng việc làm 823 hộ, chiếm 29,65%; Nước sạch vệ sinh môi trường 349 hộ, chiếm 12,57%; Sản xuất kinh doanh vùng khó khăn 355 hộ, chiếm 12,79%...

Số hộ còn dư nợ 7.909 hộ, dư nợ bình quân đạt 65,8 triệu đồng /hộ; dư nợ bình quân/xã: 24.779 triệu đồng /xã;  Dư nợ cho vay qua các tổ chức Chính trị xã hội đạt 520.350 triệu đồng, chiếm 99,79% tổng dư nợ của NHCSXH, tăng 80.588 triệu đồng so với năm 2022, hoàn thành 100% kế hoạch tăng trưởng được giao.

Bế Gia

 

Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập