Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Trùng Khánh giao ban với Hội đoàn thể nhận ủy thác lần thứ nhất năm 2023
Ngày 04/01/2023, Ngân hàng Chính sách xã hội  huyện Trùng Khánh tổ chức giao ban lần thứ nhất năm 2023 với 4 Hội đoàn thể nhận ủy thác cấp huyện gồm Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội cựu chiến binh, Đoàn thanh niên.

 Ngân hàng Chính sách xã hội  huyện Trùng Khánh giao ban lần thứ nhất năm 2023 với

Hội đoàn thể nhận ủy thác cấp huyện

Trong năm 2022, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện và các tổ chức chính trị - xã hội đã chủ động bám sát Nghị quyết của Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH huyện và nội dung chương trình công tác đã đề ra, lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn huyện tạo điều kiện chohộ nghèo và các đối tượng chính sách có nhu cầu, thuộc đối tượng, đủ điều kiện  được tiếp cận với nguồn vốn ưu đãi để sản xuất kinh doanh, tạo việc làm, tăng thu nhập, vươn lên thoát nghèo và làm giàu chính đáng, góp phần tích cực vào sự phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Tổng nguồn vốn đến hết 2022 đạt 441.744 triệu đồng, tăng 59.516 triệu đồng  so so với năm 2021 Trong đó: Nguồn vốn trung ương là 394.302 triệu đồng, tăng 54.619 triệu đồng so với năm 2021;  Nguồn vốn ngân sách địa phương cấp huyện: 3.460 triệu đồng, tăng tăng 590 triệu đồng so với năm 202, hoàn thành 118% kế hoạch tăng trưởng được giao;  Nguồn vốn huy động của các tổ chức, cá nhân đạt 43.982 triệu đồng, tăng 4.307 triệu đồng so với năm 2021, hoàn thành 135% kế hoạch tăng trưởng được giao; Doanh số cho vay năm 2022: 168.714 triệu đồng; Tổng dư nợ đạt: 440.273 triệu đồng, tăng 59.192 triệu đồng so năm 2021.

Nguồn vốn tín dụng chính sách trong năm 2022 đã giúp cho 2.982 lượt khách hàng được vay vốn, với số tiền là 168.714 triệu đồng, nguồn vốn cho vay tạo việc làm cho trên 511 lao động, hỗ trợ xây dựng trên 366 công trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; hỗ trợ 60 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn vay vốn để mua máy tính, thiết bị phục vụ học tập trực tuyến cho HSSV; hỗ trợ xây dựng 6 căn nhà cho hộ gia đình có thu nhập thấp theo Nghị định số 100/2015/NĐ-CP; hỗ trợ 147 hộ nghèo xây dựng nhà để ở theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP...

Bế Gia

Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 10
  • Hôm nay: 93
  • Trong tuần: 6 889
  • Tổng lượt truy cập: 921938
Đăng nhập