Kế hoạch Công tác thi đua, khen thưởng năm 2024

Nhằm đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn huyện, tạo khí thế thi đua sôi nổi, lập thành tích chào mừng kỷ niệm các ngày lễ của địa phương, đất nước, quyết tâm khắc phục khó khăn,thách thức thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế-xã hội năm 2024. Ủy ban nhân dân huyện Trùng Khánh ban hành Kế hoạch số 56/KH-UBND ngày 29/02/2024  về Công tác thi đua, khen thưởng năm 2024. 

Theo đó các đơn vị tham gia cụm, khối  thi đua thuộc huyện triển khai phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả gắn với nhiệm vụ trọng tâm, đột phá của ngành, lĩnh vực; thực hiện công tác khen thưởng đảm bảo kịp thời, đúng quy định góp  phần tạo động lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2024.

Nội dung kế hoạch cụ thể tại đây.

Tải về

Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập