Thống nhất nhận thức chung về sự khác nhau giữa công nghệ thông tin và chuyển đổi số.
Ủy ban nhân dân huyện Trùng Khánh ban hành Công văn số 452/UBND-VHTT ngày 27/3/2023 về việc thống nhất nhận thức chung về sự khác nhau giữa công nghệ thông tin và chuyển đổi số. 

Nhằm tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động về chuyển đổi số, Ủy  ban  nhân dân  huyện gửi đến các đơn vị nội  dung  Bài phát  biểu của  Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông nói về 17 điểm khác nhau giữa Công nghệ thông tin và Chuyển đổi số. Ủy ban nhân dân huyện đề nghị các đơn vị thực hiện việc chỉ đạo, phổ biến, quán triệt các nội dung về Bài phát biểu, cụ thể :

Các cơ quan, ban,ngành, đoàn thể huyện chỉ đạo, phổ biến, quán  triệt  nhận  thức  về Chuyển đổi  số tới  toàn  thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại cơ quan. Tuyên truyền, phổ biến nội dung Bài phát biểu của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thông qua các buổi họp, sinh hoạt chuyên đề tại cơ quan.

Trung tâm Văn hóa và Truyền thông huyện Xây  dựng  tin  bài  tuyên  truyền,  phổ biến các nội dung Bài phát biểu của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông nói về 17 điểm khác nhau đăng tải lên trang thông tin điện tử của huyện và truyền thông trên hệ thống loa phát thanh của huyện, đài truyền thanh của các xã, thị trấn và các trang mạng xã hội...

 Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tuyên truyền, phổ biến, quán triệt nội dung Bài phát biểu của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thông qua các buổi họp, sinh hoạt chuyên đề tại cơ quan.

 Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn Chỉ đạo,  phổ biến, quán  triệt  nội  dung  Bài  phát  biểu  của  Bộ trưởng  Bộ Thông tin và Truyền thông đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thông qua các cuộc họp tại cơ quan. Phổ biến các nội dung về Chuyển đổi số qua đài truyền thanh, đăng tải trên trang thông tin điện  tử của  xã,  thịtrấn, trang mạng  xã  hội vàTổcông  nghệ số cộng đồng trên địa bàn về nhận  thức chuyển đổi số, sự khác nhau giữa Công nghệ thông tin và Chuyển đổi số.

BBT

Xem nội dung chi tiết tại đây: Tải về

 

Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 14
  • Hôm nay: 413
  • Trong tuần: 7 982
  • Tổng lượt truy cập: 1025225
Đăng nhập