Trung tâm chính trị huyện Trùng Khánh: Bế giảng lớp bồi dưỡng kết nạp đảng và giáo dục chủ nghĩa yêu nước Việt Nam
Ngày 30/3, Trung tâm chính trị huyện Trùng Khánh đã tổ chức lễ Bế giảng lớp bồi d­ưỡng kết nạp Đảng và Giáo dục chủ nghĩa yêu nước Việt Nam cho 52 học viên là những quần chúng và Đoàn viên ưu tú của các Chi đảng bộ trực thuộc Huyện uỷ trong toàn huyện. 
anh tin bai

Lãnh đạo Trung tâm Chính trị trao giấy chứng nhận cho các học viên

Trong thời gian 10 ngày các học viên đ­­­ược học tập, nghiên cứu những Nội dung cơ bản về: Khái quát lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; Một số nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam; Hướng dẫn một số thủ tục kết nạp, người vào Đảng; Học tập và làm theo tư­ t­ưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Phấn đấu trở thành đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam. Trong phần nội dung về giáo dục chủ nghĩa yêu nước Việt Nam, các học viên được học tập và nghiên cứu 04 chuyên đề về: Cơ sở hình thành và phát triển chủ nghĩa yêu nư­ớc Việt Nam; Chủ nghĩa yêu nư­ớc Việt Nam qua các thời kỳ lịch sử; Chủ nghĩa yêu nư­ớc Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới; Giáo dục chủ nghĩa yêu nước Việt Nam trong giai đoạn mới. Ngoài ra, lớp học còn được nghe giới thiệu một số nội dung cơ bản về phòng, chống tham nhũng.

anh tin bai

Thông qua lớp học, giúp cho đội ngũ các bộ trẻ, quần chúng ưu tú nâng cao trình độ nhân thức lý luận chính trị, từ đó phấn đấu rèn luyện để được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Trên cơ sở những nội dung đã học, mỗi học viên xây dựng động cơ vào Đảng đúng đắn, tích cực phấn đấu rèn luyện để trở thành đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam.

Cuối khoá học, các học viên viết bài thu hoạch. Kết quả 100% học viên đều đạt chứng nhận khá, giỏi. Trong đó 37 học viên đạt loại giỏi,15 học viên đạt loại khá. /.

Hà Bơn

Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 14
  • Hôm nay: 552
  • Trong tuần: 8 686
  • Tổng lượt truy cập: 920565
Đăng nhập