Trùng Khánh: Bế giảng lớp bồi dưỡng LLCT và Quốc phòng - An ninh cho Đảng viên mới
Ngày 15/3, Trung tâm chính trị huyện Trùng Khánh tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng LLCT cho Đảng viên mới và kiến thức Quốc phòng - An ninh đối tượng 4 cho 65 học viên đến từ các Chi, Đảng bộ trực thuộc trong toàn huyện.
anh tin bai

Các học viên tham gia lớp học

Sau hơn 13 ngày tham gia học tập, nghiên cứu, lớp học đã hoàn thành chương trình kế hoạch đề ra. Tại lớp bồi dưỡng, các học viên được quán triệt, nghiên cứu và học tập các chuyên đề lý luận chính trị gồm: Chủ nghĩa Mác - Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh - nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng và cách mạng Việt Nam; Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam;  Đường lối và chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của Đảng; phát triển GD và ĐT, khoa học và công nghệ, xây dựng và phát triển văn hóa con người VN, bảo vệ môi trường xã hội; Tăng cường QPAN, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội;  Xây dựng Đảng về đạo đức; Phấn đấu rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu đảng viên Đảng Cộng Sản Việt Nam....; nghiên cứu 6 chuyên đề kiến thức cơ bản về Quốc phòng - An ninh theo giáo trình do Bộ Quốc phòng biên soạn và ban hành. Qua  những kiến thức đã được trang bị từ lớp học, là cơ sở để các đảng viên mới sẽ xây dựng kế hoạch phấn đấu, rèn luyện cho bản thân, xứng đáng danh  hiệu Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

anh tin bai

20 học viên được cấp giấy chứng nhận xếp loại giỏi hoàn lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho Đảng viên mới

Kết thúc lớp học, 100% học viên đủ kiều kiện cấp giấy chứng nhận hoàn lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho Đảng viên mới và kiến thức Quốc phòng - An ninh đối tượng 4. Trong đó có 21 học viên xếp loại giỏi, 44 học viên xếp loại khá./.

Hà Bơn

Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 15
  • Hôm nay: 809
  • Trong tuần: 10 145
  • Tổng lượt truy cập: 916708
Đăng nhập