Thường trực Huyện ủy giao ban với thường trực Đảng ủy các xã, thị trấn

Ngày 2/7, thường trực Huyện ủy giao ban với thường trực Đảng ủy các xã, thị trấn 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024. Đồng chí Nông Thị Trường, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị, tham dự còn có các đồng chí lãnh đạo các phòng, ban, ngành và Bí thư Đảng ủy các xã, thị trấn.

anh tin bai

Đồng chí Nông Thị Trường, Phó Bí thư thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu tại hội nghị

Trong 6 tháng đầu năm 2024, BCH Đảng bộ huyện đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp tập trung việc đẩy mạnh các chỉ tiêu phát triển KT-XH với nhiều giải pháp tích cực, hiệu quả. Thu ngân sách 6 tháng đầu năm các xã, thị trấn đạt trên 2 tỷ 680 triệu đồng, đạt 61,9% chỉ tiêu giao. Tổng diện tích gieo trồng các loại cây trồng chủ yếu đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Diện tích gieo trồng Ngô Đông - Xuân trên 3.648 ha đạt trên 67% kế hoạch; diện tích cấy trên 3.402 ha đạt trên 63% kế hoạch; trồng cây Dẻ vụ Đông - Xuân được trên 190 ha đạt trên 87% kế hoạch; tổng diện tích các cây công nghiệp ngắn ngày đạt 2.027 ha đạt 180% kế hoạch. Công tác phòng, chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm kiểm soát. Tổng đàn gia súc, gia cầm duy trì ổn định. Hoạt động văn hóa, xã hội, các chế độ, chính sách được thực hiện đầy đủ, kịp thời. Quốc phòng - An ninh được củng cố và tăng cường.

anh tin bai

Lãnh đạo Văn phòng Huyện uỷ đọc báo cáo tại hội nghị

anh tin bai

Đồng chí Hà Văn Trình Bí thư Đảng uỷ xã Đoài dương phát biểu tại hội nghị

anh tin bai

Đồng chí Nông Văn Tân, Bí thư Đảng uỷ xã Cao Thăng phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã có nhiều ý kiến đóng góp những kết quả, những khó khăn trong quá trình thực hiện công tác trên địa bàn các xã, thị trấn. Trong 6 tháng cuối năm, thường trực Huyện ủy đề nghị Đảng ủy các xã, thị trấn tiếp tục quán triệt, triển khai có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh; Tiếp tục chỉ đạo thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ về mục tiêu, một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2024; tập trung chỉ đạo sản xuất nông, lâm nghiệp; triển khai thực hiện chương trình xoá nhà tạm, nhà dột nát hoàn thành theo kế hoạch đề ra.

Vũ Tới

Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập