Khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức nhà nước ngạnh chuyên viên năm 2022
Ngày 13/10/2022, Ủy ban nhân dân huyện Trùng Khánh phối hợp với Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ Công thương Trung ương, tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức nhà nước, ngạch chuyên viên năm 2022. Đến dự có đồng chí Hoàng Văn Hào, Phó chủ tịch UBND huyện Trùng Khánh.

Các học viên tham khai giảng lớp bồi dưỡng quản lý nhà nước ngạch chuyên viên năm 2022

Tham gia lớp bồi dưỡng có 70 học viên là công chức, viên chức các ban ngành đoàn thể, cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn và các đơn vị trường học trên địa bàn huyện. Trong thời gian 2 tháng, các học viên được nghiên cứu 16 chuyên đề giảng dạy một số nội dung cơ bản như: Tổng quan về hành chính nhà nước; Đạo đức công vụ; Tổng quan về quản lý tài chính, tài sản trong cơ quan nhà nước; Kỹ năng làm việc nhóm; Kỹ năng làm việc trong môi trường số...và 4 chuyên đề báo cáo, đi thực tế, kiểm tra, viết tiểu luận. Thông qua lớp bồi dưỡng nhằm trang bị những kiến thức cần thiết về Quản lý nhà nước và kỹ năng thực thi công việc; nâng cao năng lực trong thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao, xây dựng đội ngũ công chức, viên chức có phẩm chất đạo đức, có bản lĩnh chính trị, năng lực và chuyên nghiệp, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính, xây dựng Nhà nước pháp quyền Xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

Phát biểu chỉ đạo tại lễ Khai giảng lớp học, đồng chí Hoàng Văn Hào, Phó chủ tịch UBND huyện, đã quán triệt về ý thức trách nhiệm, nhiệm vụ học tập của học viên, chú trọng nghiên cứu gắn lý luận với thực tiễn; yêu cầu các đồng chí tham gia lớp học thực hiện nghiêm túc nội quy, quy chế học tập của lớp học nỗ lực cố gắng nghiên cứu lý luận, liên hệ thực tiễn công tác, cập nhật kiến thức mới, tham gia đầy đủ các buổi học để có kết quả học tập cao nhất.  

Vũ Tới

Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 14
  • Hôm nay: 663
  • Trong tuần: 7 520
  • Tổng lượt truy cập: 923419
Đăng nhập