Hội thảo lịch sử Đảng bộ huyện giai đoạn 1930 - 2020
Ngày 14/11, Huyện ủy Trùng Khánh tổ chức Hội thảo (lần 1) bản thảo cuốn sách lịch sử Đảng bộ huyện Trùng Khánh giai đoạn 1930 - 2020. Dự có Đồng chí Nông Thanh Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, các đồng chí nguyên lãnh đạo huyện Trùng Khánh qua các thời kỳ, các đồng chí trong ban biên soạn lịch sử Đảng bộ huyện.
anh tin bai

Lãnh dạo huyện ủy Trùng Khánh phát biểu quán triệt nội dung Hội thảo  (lần 1) bản thảo cuốn sách lịch sử Đảng bộ huyện Trùng Khánh giai đoạn 1930 - 2020

Bản thảo cuốn sách lịch sử Đảng bộ huyện Trùng Khánh giai đoạn 1930 - 2020 được biên soạn gồm 06 chương: Đảng bộ huyện Trùng Khánh được thành lập và lãnh đạo phong trào cách mạng (1930 - 1945); Đảng bộ huyện lãnh đạo nhân dân xây dựng và bảo vệ chính quyền cách mạng, củng cố hậu phương cùng cả nước kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1946 -1954); Đảng bộ huyện lãnh đạo nhân dân xây dựng chủ nghĩa xã hội, góp phần cùng cả nước kháng chiến chống Mỹ, cứu nước thắng lợi (1955 - 1975); Đảng bộ huyện lãnh đạo nhân dân xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc (1976 - 1985); Đảng bộ huyện trên đường đổi mới (1986 - 2000); Đảng bộ huyện lãnh đạo nhân dân đẩy mạnh công cuộc đổi mới toàn diện, tạo thế và lực mới trên con đường hội nhập, phát triển (2001 - 2020).

anh tin bai

 Đồng chí Nông Thanh Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đóng góp ý kiến tại Hội Thảo

Tại hội thảo, các đại biểu đã đóng góp các ý kiến bổ sung và làm rõ thêm một số sự kiện lịch sử, công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ huyện qua các thời kỳ và những đóng góp về sức người, sức của các thế hệ trên địa bàn huyện, bổ sung một số sự kiện, dấu mốc quan trọng trong giai đoạn 1930 - 2020.

Phát biểu kết luận Hội thảo, lãnh đạo huyện ủy Trùng Khánh đã nghiêm túc tiếp  thu các ý kiến phát biểu tại hội thảo để bổ sung, chỉnh sửa phản ánh thực chất, khách quan, khoa học, nêu lên những bài học kinh nghiệm được rút ra. Đồng thời trong thời gian tới Ban Biên soạn sẽ tiếp tục công tác sưu tầm, thu thập tài liệu, nhân chứng lịch sử, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về ý nghĩa và tầm quan trọng việc biên soạn cuốn sách lịch sử Đảng bộ huyện Trùng Khánh giai đoạn 1930 - 2020 đến cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân./.

Bế Gia

Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 19
  • Hôm nay: 368
  • Trong tuần: 10 501
  • Tổng lượt truy cập: 1090664
Đăng nhập